Mgr. Šárka Harantová, advokátka

Mgr. Šárka Harantová, advokátka

Masarykova 1327/45
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71446745

Informace o kanceláři Mgr. Šárka Harantová, advokátka

Advokátní kancelář, Ústí nad labem

 

Občanské, rodinné a pracovní právo

V oblasti občanského, rodinného a pracovního práva se advokátka věnuje zejména těmto problematikám:

 • sepisování smluv a jiných listin, jejich rozbory, posuzování předložených návrhů apod.
 • poskytování právní pomoci ve sporech ze smluv
 • zastupování  před soudy a jinými orgány
 • poskytování právní pomoci zejména v oblastech spoluvlastnických vztahů, společného jmění manželů a náhrady škody
 • vymáhaní pohledávek a zastupování v exekučním řízení
 • poskytování právních služeb v oblasti práva nemovitostí
 • zastupování  před soudy a jinými orgány, zejména v řízení o rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a v řízeních o výživné
 • právní konzultace

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva se advokátka věnuje zejména těmto problematikám:

 • sepisování smluv a jiných listin, jejich rozbory, posuzování předložených návrhů apod.
 • poskytování právní pomoci ve sporech ze smluv
 • zastupování  před soudy a jinými orgány
 • právní konzultace
 • právní pomoc v oblasti korporátního práva
 • zastupování  a právní konzultace v insolvenčním řízení

Trestní právo

V oblasti trestního práva se advokátka věnuje zejména těmto problematikám:

 • obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudy
 • zastupování v přípravném řízení a v řízení před soudy
 • právní konzultace

Správní právo

V oblasti správního práva se advokátka věnuje zejména těmto problematikám:

 • právní konzultace
 • zastupování ve správním řízení, zejména v řízení o přestupcích

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. Šárka Harantová, advokátka

Evidenční číslo advokáta:  13382

IČ:  714 46 745

Advokátka je plátce DPH.

 

Sídlo advokátní kanceláře

Masarykova 1327/45

400 01 Ústí nad Labem

Tel.:    +420 475 213 455

Tel.:    +420 475 213 454

Fax:    +420 475 213 319

Mobil: +420 605 414 050

Email: advokatka@harantova.cz

Email: s.harantova@seznam.cz

Kde nás najdete?